วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                                                                  
ประวัติการเต้นลีลาศ

ประวัติการลีลาศหรือเต้นรำ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับเต้นรำแบบอื่นๆ มาก
เช่น  การเต้นระบำบัลเล่ย์ การเต้นรำพื้นเมือง ฯลฯ จึงขอสรุปโดยแบ่งยุคการเต้นรำออกเป็น 6 ยุคดังนี้

  1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์     
                                      
                         
  2. ยุคโบราณ                   


3. ยุคกลาง                   
 
        
    4. ยุคฟื้นฟู                    


   5. ยุคโรแมนติค       


 6. ยุคปัจจุบัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น